Kongres će se održavati u Hotelu Bosna u Banjoj Luci, sale će biti opremljene prezentacionim računarima i LCD projektorima. Naravno, ako želite, možete prezentovati i sa svog računara. Molimo vas da fajl sa vašom prezentacijom ponesete na CD-u ili USB-u, i dostavite u salu 10 minuta prije početka vaše sesije. Takođe, prezentaciju možete poslati i mejlom 3 dana prije početka kongresa.

Konačan program skupa biće dostupan na internet adresi www.savezdpbih.ba najkasnije do 01.04.2019. U programu ćete moći da provjerite tačno vrijeme i salu u kojoj ćete prezentovati svoj rad.

Ukupno trajanje izlaganja na skupu ograničeno je na 15 minuta, odnosno predviđeno je 10 minuta za samo izlaganje i 5 minuta neposredno nakon izlaganja za pitanja i diskusiju.

Pravila za poster prezentacije

  • veličina postera i orjentacija do 48”x36” (122x91cm) A0 118x84cm
  • Priprema postera – veličina slova (32 point za naslove, 24 point za tekst) koja omogućuje čitljivost sa 6 stopa udaljenosti,
  • sastavni elementi (uvod, metod, rezultati, zaključak), background-izgled i dizajn, grafika/ slike
  • postavljanje postera na predviđenom mjestu na početku dana predviđenog za izlaganje
  • termin izlaganja na skupu (15-tak min), obavezno prisustvo cijelo vreme izlaganja, dozvoljena sredstva za kačenje postera