Kongres će se održavati u Hotelu Bosna u Banjoj Luci, sale će biti opremljene prezentacionim računarima i LCD projektorima. Naravno, ako želite, možete prezentovati i sa svog računara. Molimo vas da fajl sa vašom prezentacijom ponesete na CD-u ili USB-u, i dostavite u salu 10 minuta prije početka vaše sesije. Takođe, prezentaciju možete poslati i mejlom 3 dana prije početka kongresa.

Konačan program skupa biće dostupan na internet adresi www.savezdpbih.ba najkasnije do 01.04.2019. U programu ćete moći da provjerite tačno vrijeme i salu u kojoj ćete prezentovati svoj rad.

Ukupno trajanje izlaganja na skupu ograničeno je na 15 minuta, odnosno predviđeno je 10 minuta za samo izlaganje i 5 minuta neposredno nakon izlaganja za pitanja i diskusiju.