Predsjednica: Dijana Đurić

Članovi organizacionog odbora:

Dalibor Miholjčić
Jana Dubočanin
Dubravka Lukač
Nataša Milošević
Katarina Mišetić
Dijana Riđić
Mitra Mirković-Hajdukov