Rok za prijavu sažetaka je 01.03.2019. godine.
Prva recenzija 15.02.2019. – 01.03.2019.
Radovi mogu biti na bosanskom, srpskom, hrvatskom ili engleskom jeziku

Program kongresa obuhvata saopštenja izvornih, bazičnih i primijenjenih istraživanja iz svih područja psihologije kroz tematske simpozije, okrugle stolove, usmena izlaganja i poster prezentacije. Radovi se prijavljuju preko sajta www.savezdpbih.ba.

Rok za prijavu rezimea je 15.02. 2019. godine. Rezime rada treba biti napisan na standardnom srpskom, hrvatskom, bosanskom ili engleskom jeziku. Rezimei koji budu  značajno jezički odstupali od standarda odabranog jezika neće biti uključeni u postupak recenzije. Obim rezimea treba  biti od  200 do 300 riječi, što ne uključuje naslov rada, ime autora i naziv institucije. Sažetak treba biti napisan na ćiriličnoj ili latiničnoj tastaturi, koristeći Times New Roman font, veličina fonta 12. Autori trebaju označiti koju vrstu izlaganja prijavljuju (simpozijum, usmeno izlaganje, poster ili okrugli sto) kao i područje ili granu psihologije. Rezimei empirijskih radova trebaju sadržavati jasno izložen cilj i/ili problem istraživanja, metodologiju te glavne rezultate s naznakama njihove interpretacije, te zaključak. Pri navođenju rezultata potrebno je navesti statističke metode koje su korištene u obradi podataka kao i najznačajnije rezultate. Na kraju rezima potrebno je navesti tri do pet ključnih riječi. Rezime ne smije sadržavati tabele i grafike. Takođe, nije potrebno navoditi literaturu, ni u samom rezimeu, niti na kraju istog. Jedna osoba može biti autor u najviše tri rada, pri čemu na samo jednom može biti prvi ili jedini autor.

Svi prijavljeni radovi biće podvrgnuti anonimnoj recenziji nakon čega će se donijeti odluka o njihovu prihvatanju za izlaganje na kongresu. Obavijest autorima o prihvatanju rezimea biće poslana do 01.03.2019. Rezimei prihvaćenih radova biće štampani u knjizi rezimea koja će biti objavljena prije početka održavanja kongresa u elektronskoj formi. U program i knjigu rezimea biće uvršteni samo radovi prihvaćeni za izlaganje, čiji autori uplate kotizaciju najkasnije do 15.03.2019. godine.

Nakon Kongresa, autori će imati mogućnost objaviti radove koji su izlagani na kongresu Zborniku radova VI Kongresa psihologa Bosne i Hercegovine/odnosno u naučnom časopisu Saveza društava psihologa Bosne i Hercegovine.

Radovi će proći postupak dvostruke recenzije.

Rok za predaju kompletnih radova je 01.09.2019. godine.