Da biste ostvarili popuste na smještaj u hotelima sa kojima imamo saradnju, potrebno je da uz rezervaciju navedete svoj broj prijeve na kongres.

Hotel Bosna Banja Luka
rezevacije sa popustom za učesnike kongresa na:
E-mail: natasa@euroline-travel.com
Tel: +387 51 22 52 20
Mob: +387 65 63 28 67

Hotel Palas Banja Luka
Tel: +387 51 223-040
Fax: + 387 51 223-043
E-mail: prodaja@hotelpalasbl.com

Hotel Ideja Banja Luka
Tel: +387 51 217-444
Fax: +387 51 217-240
Email: info@hotelideja.net

Hotel Atina Banja Luka
Tel: +387 51 961 100
Mob:+387 65 075 544
E-mail: recepcija@atinahotel.com

Hotel Talija Banja Luka
Tel: +387 51 349 200
Fax: +387 51 327 460
E-mail:info@hoteltalija.com

Hostel Herz Banja Luka
Tel: +387 66 617 627
E-mail: info@hostelherz.com